Att fylla en värld med klimatkamrater som ser miljöfrågan som sitt största ansvar och absoluta prioritet

Vilka är vi?

 

Vi på KlimatKamrat UF är fem miljöengagerade tjejer som i samråd med våra kompetenta rådgivare och samarbetspartners arbetar hårt för en mer hållbar värld. Som ett tätt team jobbar vi både under och efter skoltid med vårt Ungt Företagande, KlimatKamrat. Alla fem går tredje året på Bäckängsgymnasiet i Borås och ser KlimatKamrat som vår chans till att göra skillnad på riktigt.

 

.

Elsa Carlsson
VD
“KlimatKamrat UF ska agera som ett ledande exempel inom hållbar utveckling för de svenska skolorna. För att kunna bli en förebild för stora och små jobbar vi ständigt för att uppnå våra ambitiösa men mätbara mål.”
Matilda Wohlin
Vice VD
“För att uppnå en hållbar företagskultur, vilket är essentiellt för ett starkt och långsiktigt företagande, arbetar vi ständigt med öppen kommunikation. Varje möte har ett tydligt syfte och arbetsuppgifterna är anpassade efter varje individs kompetens; detta för att utnyttja allas fulla potential.”
Stina Kaloczy
Säljansvarig
“Vi har ett ansvar att välja de rätta företagskunderna för att anses som ett trovärdigt företag, och därför strävar vi själva efter att nå ut till företag som jobbar för ett arbetssätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.”
Thyra Svensson
Ekonomi
”Vi är väldigt måna om att alla miljömedvetna företag ska kunna stötta våra projekt och bidra till miljökampen, och har därför utformat tre utbildningspaket baserat på hur många lågstadieklasser företaget vill nå ut till.”
Frida Kvist
Marknadsföring
“Vår grafiska profil är en av företagets främsta styrkor då vi genom den bygger upp ett starkt varumärke. Igenkänning är viktigt för företagets etablering och därför används vår grafiska profil för att tydligt visa avsändaren, KlimatKamrat UF, i all extern kommunikation.”