Barnen är fröna som får världen att gro

Hur fungerar miljöprojektet?

 

Vårt miljöprojekt har fokus på hållbar utveckling och riktar sig till lågstadieelever i årskurs två och tre. Ett miljöprojekt pågår under fyra veckors tid och innehåller material för 2-4 timmars undervisning i veckan. Undervisningsmaterialet med tillhörande aktiviteter är konstruerat i samråd med barnpedagoger på Navet Science Center i Borås och genomfört av olika provskolor för att garantera kvalitén.

 

Som klassföreståndare genomför du miljöprojektet på egen hand tillsammans med din klass. Detta för att möjliggöra för fler skolor att delta samt för att ge dig som lärare möjlighet att på bästa sätt integrera materialet in i er skolvecka. För att underlätta användningen följer miljöprojektet planen LGR11. Det medför att projektet inte tar någon tid från ordinarie skoltid, utan snarare kompletterar den obligatoriska undervisningen. Miljömedvetna företag köper miljöprojekt och  därmed är användningen kostnadsfri för skolorna. Det enda vi ber av lärarna är att dem någon gång under projektets tid skickar ut ett informationsblad till elevernas föräldrar där det står lite om projektet samt vilket företag som har möjliggjort att just deras klass kan ta det av materialet. 

Hur fungerar miljöprojektet?

Miljöprojektet i detalj

 

Projektet pågår under fyra veckors tid med 2-4 timmars undervisning i veckan. Varje vecka har ett av följande huvudteman: “Djurens värld”, “Du & Jag”, “Köp och Släng” och “Jordens Zoner”. Dessa teman är framtagna med hänsyn till FN:s globala miljömål. Materialet innehåller tydliga instruktioner som är enkla att följa. Det finns även möjlighet att omstrukturera de olika projektdelarna för att lättare kunna anpassa materialet till den övriga undervisningen. Varje huvudtema innehåller två huvudaktiviteter och en hemuppgift.  Genom att projektet skickas digitalt har samtliga skolor i Sverige möjlighet att ta del av materialet.

Miljöprojektet i detalj

Intresserad och vill veta mer?