Vad innebär det att köpa ett miljöprojekt?

 

KlimatKamrat UF erbjuder miljömedvetna företag marknadsföring med ett mervärde då de köper miljöprojekt till skolor runt om i hela Sverige. Miljöprojekten, med fokus på hållbar utveckling, riktar sig till lågstadieelever i årskurs två och tre och pågår under fyra veckors tid. Läs mer om projektet under ”Klasser”. 

Vi på KlimatKamrat är måna om att alla företag, stora som små, ska kunna köpa våra projekt, stödja miljön och ta del av marknadsföringen. Därför har vi utformat fem olika partnerpaket: fröpartner, plantpartner, blompartner, bukettpartner och kronpartner. 

Fröpartner

Fröpartner

Att bli fröpartner innebär att ert företags varumärke kommer skickas ut till alla klasser som deltar i miljöprojektet.

Tillsammans med de andra fröpartnerna kommer ert varumärke spridas  via informationsblad som vi ber lärarna skicka ut till elevernas föräldrar, samt via vår hemsida.

Allt detta för endast 1000kr!

Plantpartner

I och med att ert företag blir plantpartner får ni alla förmåner med att vara fröpartner plus  undervisningsmaterial till fyra unika klasser.

Att köpa unika klasser innebär att företaget syns på förstasidan på det undervisningsmaterial lärarna får. Vidare står företaget som ensam köpare av den enskilda klassen i informationsbladet till föräldrarna.

Utöver hemsidan marknadsför vi även er på alla våra mässor.

Paketet kostar 3000kr.

Plantpartner
Blompartner

Blompartner

Vårt blompartnerpaket kostar 6000 kr och som blompartner får du allt som ingår i frö- och plantpartnerskapet samt sex ytterligare unika klasser! Alltså totalt 10 helt egna klasser. Utöver detta ökar även marknadsföringen då vi sprider ert företag via facebook och i alla våra presentationer i offentliga sammanhang.

Bukettpartner

Vårt näst sista paket som gör ert företag till bukettpartners kostar 9000kr och innefattar alla föregående pakets fördelar.

Bukettpartners får inte bara marknadsföring genom Facebook, utan även via Instagram.

Vi nämner er även i alla radio, tidnings och UF-sammanhang. Som Bukettpartner är antal unika klasser hela 16 stycken!

Bukettpartner
Kronpartner

Kronpartner

Vårt sista, samt största partnerpaket som vi erbjuder är Kronpartnerpaketet som ligger på 15 000 kr. Här når ni som företag ut till 28 unika klasser vilket kan resultera i över 1000 föräldrar! Såklart ingår allt från de föregående paketen plus en specifik hyllning på vår hemsida.

Ett extra stort tack till vår kronpartner Fristadbostäder AB. Vi är oerhört tacksamma för ert engagemang i miljöfrågan och ert förtroende till KlimatKamrat!

Intresserad och vill veta mer?